Web Client
 


::Terma Perkhidmatan Emel::


Perkhidmatan emel disediakan kepada semua pengguna adalah tertakluk kepada Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA)Bil 1/2003 dan Dasar Keselamatan ICT Negeri Kedah. Sehubungan dengan itu, semua pengguna adalah tertakluk kepada terma-terma perkhidmatan tersebut yang boleh dan akan dikemaskini dari semasa ke semasa tanpa notis kepada pengguna.